taxitjanst-Helsingborg_Taxi-TP

Priser

Vi tar emot bud runt hela Skåne!

Fasta priser till och från alla flygplatser.

Helsingborg – Kastrup

1 795kr

1 795kr

Helsingborg – Kastrup
Boka resa

Helsingborg – Sturup

1 290kr

1 290kr

Helsingborg – Sturup
Boka resa

Helsingborg – Ängelholm

595kr

595kr

Helsingborg – Ängelholm
Boka resa

Helsingborg – Höganäs

600kr

600kr

Helsingborg – Höganäs
Boka resa
HelsingborgOrdinarieA10/SilverA20/GuldBud
 Zon1-4p.5-8p.1-4p.5-8p.1-4p.5-8p.exkl. momsinkL moms
Asmundtorp321 kr705 kr1,060 kr665 kr1,000 kr630 kr945 kr670 kr838 kr
Barsebäck283 kr900 kr1,350 kr850 kr1,275 kr805 kr1,210 kr850 kr1,063 kr
Billeberga341 kr830 kr1,245 kr785 kr1,180 kr740 kr1,110 kr785 kr981 kr
Billesholm472 kr665 kr1,000 kr630 kr945 kr595 kr895 kr630 kr788 kr
Bjuv471 kr510 kr765 kr480 kr720 kr455 kr685 kr485 kr606 kr
Domsten456 kr400 kr600 kr380 kr570 kr360 kr540 kr380 kr475 kr
Ekeby472 kr565 kr850 kr535 kr805 kr505 kr760 kr535 kr669 kr
Eslov351 kr1,220 kr1,830 kr1,150 kr1,725 kr1,090 kr1,635 kr1,155 kr1,444 kr
Glumslov323 kr440 kr660 kr415 kr625 kr395 kr595 kr420 kr525 kr
Hasslarp455 kr455 kr685 kr430 kr645 kr405 kr610 kr430 kr538 kr
Helsingborg4xxRullande taxaRullande taxaRullande taxa124 kr155 kr
Hittarp/Larod456 kr285 kr430 kr270 kr405 kr255 kr385 kr270 kr338 kr
Hjärnarp929 kr895 kr1,345 kr845 kr1,270 kr800 kr1,200 kr845 kr1,056 kr
Hofterup283 kr900 kr1,350 kr850 kr1,275 kr805 kr1,210 kr850 kr1,063 kr
Hyllinge932 kr425 kr640 kr400 kr600 kr380 kr570 kr405 kr506 kr
Höganäs483 kr680 kr1,020 kr640 kr960 kr610 kr915 kr645 kr806 kr
Kattarp455 kr505 kr760 kr475 kr715 kr450 kr675 kr480 kr600 kr
Klippan941 kr840 kr1,260 kr790 kr1,185 kr750 kr1,125 kr795 kr994 kr
Laholm970 kr1,440 kr2,160 kr1,355 kr2,035 kr1,285 kr1,930 kr1,360 kr1,700 kr
Landskrona31x635 kr955 kr600 kr900 kr570 kr855 kr600 kr750 kr
Lerberget483 kr695 kr1,045 kr655 kr985 kr620 kr930 kr660 kr825 kr
Ljungbyhed946 kr1,055 kr1,585 kr995 kr1,495 kr940 kr1,410 kr1,000 kr1,250 kr
Löddeköpinge283 kr965 kr1,450 kr910 kr1,365 kr860 kr1,290 kr915 kr1,144 kr
Margretetorp929 kr945 kr1,420 kr890 kr1,335 kr845 kr1,270 kr895 kr1,119 kr
Mellbystrand970 kr1,430 kr2,145 kr1,345 kr2,020 kr1,275 kr1,915 kr1,350 kr1,688 kr
Munka Ljungby926 kr805 kr1,210 kr760 kr1,140 kr720 kr1,080 kr760 kr950 kr
Mölle484 kr930 kr1,395 kr875 kr1,315 kr830 kr1,245 kr880 kr1,100 kr
Mörarp448 kr460 kr690 kr435 kr655 kr410 kr615 kr435 kr544 kr
Nyhamnsläge483 kr790 kr1,185 kr745 kr1,120 kr705 kr1,060 kr750 kr938 kr
Perstorp951 kr1,220 kr1,830 kr1,150 kr1,725 kr1,090 kr1,635 kr1,155 kr1,444 kr
Paarp449 kr325 kr490 kr310 kr465 kr290 kr435 kr310 kr388 kr
Skälderviken970 kr895 kr1,345 kr845 kr1,270 kr800 kr1,200 kr845 kr1,056 kr
Strovelstorp914 kr555 kr835 kr525 kr790 kr495 kr745 kr525 kr656 kr
Svalov341 kr970 kr1,455 kr915 kr1,375 kr865 kr1,300 kr920 kr1,150 kr
Teckomatorp341 kr955 kr1,435 kr900 kr1,350 kr850 kr1,275 kr905 kr1,131 kr
Torekov971 kr1,480 kr2,220 kr1,395 kr2,095 kr1,320 kr1,980 kr1,400 kr1,750 kr
Vallâkra446 kr495 kr745 kr470 kr705 kr445 kr670 kr470 kr588 kr
Vejbystrand927 kr1,000 kr1,500 kr940 kr1,410 kr890 kr1,335 kr945 kr1,181 kr
Viken486 kr525 kr790 kr495 kr745 kr470 kr705 kr500 kr625 kr
V Karup971 kr1,250 kr1,875 kr1,175 kr1,765 kr1,115 kr1,675 kr1,180 kr1,475 kr
Astorp931 kr570 kr855 kr540 kr810 kr510 kr765 kr540 kr675 kr
Odakra457 kr335 kr505 kr315 kr475 kr300 kr450 kr320 kr400 kr
Orenas323 kr505 kr760 kr475 kr715 kr450 kr675 kr480 kr600 kr
          
HelsingborgOrdinarie
 Zon1-4p.5-8p.
Asmundtorp321 kr705 kr1,060 kr
Barsebäck283 kr900 kr1,350 kr
Billeberga341 kr830 kr1,245 kr
Billesholm472 kr665 kr1,000 kr
Bjuv471 kr510 kr765 kr
Domsten456 kr400 kr600 kr
Ekeby472 kr565 kr850 kr
Eslov351 kr1,220 kr1,830 kr
Glumslov323 kr440 kr660 kr
Hasslarp455 kr455 kr685 kr
Helsingborg4xxRullande taxa
Hittarp/Larod456 kr285 kr430 kr
Hjärnarp929 kr895 kr1,345 kr
Hofterup283 kr900 kr1,350 kr
Hyllinge932 kr425 kr640 kr
Höganäs483 kr680 kr1,020 kr
Kattarp455 kr505 kr760 kr
Klippan941 kr840 kr1,260 kr
Laholm970 kr1,440 kr2,160 kr
Landskrona31x635 kr955 kr
Lerberget483 kr695 kr1,045 kr
Ljungbyhed946 kr1,055 kr1,585 kr
Löddeköpinge283 kr965 kr1,450 kr
Margretetorp929 kr945 kr1,420 kr
Mellbystrand970 kr1,430 kr2,145 kr
Munka Ljungby926 kr805 kr1,210 kr
Mölle484 kr930 kr1,395 kr
Mörarp448 kr460 kr690 kr
Nyhamnsläge483 kr790 kr1,185 kr
Perstorp951 kr1,220 kr1,830 kr
Paarp449 kr325 kr490 kr
Skälderviken970 kr895 kr1,345 kr
Strovelstorp914 kr555 kr835 kr
Svalov341 kr970 kr1,455 kr
Teckomatorp341 kr955 kr1,435 kr
Torekov971 kr1,480 kr2,220 kr
Vallâkra446 kr495 kr745 kr
Vejbystrand927 kr1,000 kr1,500 kr
Viken486 kr525 kr790 kr
V Karup971 kr1,250 kr1,875 kr
Astorp931 kr570 kr855 kr
Odakra457 kr335 kr505 kr
Orenas323 kr505 kr760 kr
HelsingborgA10/Silver
 1-4p.5-8p.
Asmundtorp665 kr1,000 kr
Barsebäck850 kr1,275 kr
Billeberga785 kr1,180 kr
Billesholm630 kr945 kr
Bjuv480 kr720 kr
Domsten380 kr570 kr
Ekeby535 kr805 kr
Eslov1,150 kr1,725 kr
Glumslov415 kr625 kr
Hasslarp430 kr645 kr
HelsingborgRullande taxa
Hittarp/Larod270 kr405 kr
Hjärnarp845 kr1,270 kr
Hofterup850 kr1,275 kr
Hyllinge400 kr600 kr
Höganäs640 kr960 kr
Kattarp475 kr715 kr
Klippan790 kr1,185 kr
Laholm1,355 kr2,035 kr
Landskrona600 kr900 kr
Lerberget655 kr985 kr
Ljungbyhed995 kr1,495 kr
Löddeköpinge910 kr1,365 kr
Margretetorp890 kr1,335 kr
Mellbystrand1,345 kr2,020 kr
Munka Ljungby760 kr1,140 kr
Mölle875 kr1,315 kr
Mörarp435 kr655 kr
Nyhamnsläge745 kr1,120 kr
Perstorp1,150 kr1,725 kr
Paarp310 kr465 kr
Skälderviken845 kr1,270 kr
Strovelstorp525 kr790 kr
Svalov915 kr1,375 kr
Teckomatorp900 kr1,350 kr
Torekov1,395 kr2,095 kr
Vallâkra470 kr705 kr
Vejbystrand940 kr1,410 kr
Viken495 kr745 kr
V Karup1,175 kr1,765 kr
Astorp540 kr810 kr
Odakra315 kr475 kr
Orenas475 kr715 kr
HelsingborgA20/Guld
 1-4p.5-8p.
Asmundtorp630 kr945 kr
Barsebäck805 kr1,210 kr
Billeberga740 kr1,110 kr
Billesholm595 kr895 kr
Bjuv455 kr685 kr
Domsten360 kr540 kr
Ekeby505 kr760 kr
Eslov1,090 kr1,635 kr
Glumslov395 kr595 kr
Hasslarp405 kr610 kr
HelsingborgRullande taxa
Hittarp/Larod255 kr385 kr
Hjärnarp800 kr1,200 kr
Hofterup805 kr1,210 kr
Hyllinge380 kr570 kr
Höganäs610 kr915 kr
Kattarp450 kr675 kr
Klippan750 kr1,125 kr
Laholm1,285 kr1,930 kr
Landskrona570 kr855 kr
Lerberget620 kr930 kr
Ljungbyhed940 kr1,410 kr
Löddeköpinge860 kr1,290 kr
Margretetorp845 kr1,270 kr
Mellbystrand1,275 kr1,915 kr
Munka Ljungby720 kr1,080 kr
Mölle830 kr1,245 kr
Mörarp410 kr615 kr
Nyhamnsläge705 kr1,060 kr
Perstorp1,090 kr1,635 kr
Paarp290 kr435 kr
Skälderviken800 kr1,200 kr
Strovelstorp495 kr745 kr
Svalov865 kr1,300 kr
Teckomatorp850 kr1,275 kr
Torekov1,320 kr1,980 kr
Vallâkra445 kr670 kr
Vejbystrand890 kr1,335 kr
Viken470 kr705 kr
V Karup1,115 kr1,675 kr
Astorp510 kr765 kr
Odakra300 kr450 kr
Orenas450 kr675 kr
HelsingborgBud
 exkl. momsinkL moms
Asmundtorp670 kr838 kr
Barsebäck850 kr1,063 kr
Billeberga785 kr981 kr
Billesholm630 kr788 kr
Bjuv485 kr606 kr
Domsten380 kr475 kr
Ekeby535 kr669 kr
Eslov1,155 kr1,444 kr
Glumslov420 kr525 kr
Hasslarp430 kr538 kr
Helsingborg124 kr155 kr
Hittarp/Larod270 kr338 kr
Hjärnarp845 kr1,056 kr
Hofterup850 kr1,063 kr
Hyllinge405 kr506 kr
Höganäs645 kr806 kr
Kattarp480 kr600 kr
Klippan795 kr994 kr
Laholm1,360 kr1,700 kr
Landskrona600 kr750 kr
Lerberget660 kr825 kr
Ljungbyhed1,000 kr1,250 kr
Löddeköpinge915 kr1,144 kr
Margretetorp895 kr1,119 kr
Mellbystrand1,350 kr1,688 kr
Munka Ljungby760 kr950 kr
Mölle880 kr1,100 kr
Mörarp435 kr544 kr
Nyhamnsläge750 kr938 kr
Perstorp1,155 kr1,444 kr
Paarp310 kr388 kr
Skälderviken845 kr1,056 kr
Strovelstorp525 kr656 kr
Svalov920 kr1,150 kr
Teckomatorp905 kr1,131 kr
Torekov1,400 kr1,750 kr
Vallâkra470 kr588 kr
Vejbystrand945 kr1,181 kr
Viken500 kr625 kr
V Karup1,180 kr1,475 kr
Astorp540 kr675 kr
Odakra320 kr400 kr
Orenas480 kr600 kr

Boka Resa Nu

Fyll i formuläret nedan